BARDEJOVSKÉ SUBURBIUM KONEČNE V NOVOM ŠATE

BARDEJOVSKÉ SUBURBIUM KONEČNE V NOVOM ŠATE

Stará synagóga v Bardejove, jedinečná kultúrna pamiatka ocenená UNESCO-m, sa dočkala obnovy po viac ako 70-tich rokoch a presne 200 rokov odkedy sa budova začala používať. 

Vlastník, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, pre tento účel získal dotáciu vo výške 649 703 EUR z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt „Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy“ už na začiatku získal najvyššie hodnotenie v rámci Programu „SK 05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho dedičstva“. Takmer dva roky trvajúca obnova vážne poškodenej synagógy sa skončila a unikátne suburbium opäť slúži verejnosti.

Pozrite si video z rekonštrukcie: https://www.youtube.com/watch?v=T_4FjC-Qm5o

msz