DVE ŽIDOVSKÉ PAMIATKY ZABOJUJÚ O CÉZARA

DVE ŽIDOVSKÉ PAMIATKY ZABOJUJÚ O CÉZARA

Slovenská komora architektov oznámila nominácie XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017. Tento rok sa počas 16-ročnej histórie Ceny po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. Záujemca vyplnil online prihlášku, na základe ktorej bol automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač zabezpečovala Slovenská komora architektov (SKA). To zásadne uľahčilo architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížilo náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA.

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania v septembri na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. 

O udelení cien rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Začiatkom mesiaca júl si pozrela 24 prác zaradených na “ short list “. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy. 

„Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť,“ dodala Miháliková.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2017 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení: 

Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko),
Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika),
Michal Krištof (architekt, Česká republika),
Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika),
Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika),
Jan Šépka (architekt, Česká republika),
Juri Troy (architekt, Rakúska republika).

A čo je dôležité židovskú komunitu na Slovensku? Získali sme dve nominácie. V kategórii Obnova a prestavby bude o prvenstvo bojovať synagóga v Lučenci a stará synagóga v Bardejove.

Mená laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2017 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 5. októbra 2017 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke. Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek.

msz