KNIŽNÁ DILÓGIA DEJÍN ŽIDOVSKÝCH KOMUNÍT

KNIŽNÁ DILÓGIA DEJÍN ŽIDOVSKÝCH KOMUNÍT

Koncom minulého októbra v Banskej Bystrici uviedli do života macesovou múčkou a macesom knižnú dilógiu „ Dejiny židovskej komunity v Banskej Bystrici“ a „Dejiny židovskej komunity vo Zvolene“.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili: primátorka mesta Zvolen, pani Lenka Balkovičová,  primátor Banskej Bystrice, pán Ján Nosko, celý kolektív autorov pod vedením  profesora histórie Eduarda Nižňanského, CSc., mnoho reprezentantov kultúrnych inštitúcií a záujemcov o históriu  miest Banskej Bystrice a Zvolena.

Vydanie kníh a zdokumentovanie histórie židovských komunít v týchto  mestách nebolo doteraz  spracované. Podnet k tomu  dalo aj 150. výročie  založenia prvej liberálnej Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Prezentácia nových kníh bola zachytená aj zápisom do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica.

Autori  predstavili  tvorbu kníh a hľadanie archívnych a historických zdrojov k uvedenej problematike. Komplexne spracované  získané materiály  dávajú celej dilógii vzácnu hodnotu aj ako základný dokumentačný a študijný materiál. Okrem opisu príchodu a osídľovania našich miest židovskými prisťahovalcami od stredoveku, židovskej emancipácie v osvieteneckých reformách, sú v knihách  prvýkrát zverejnené dokumenty aj z nedávnej minulosti, ako napríklad zoznamy zlikvidovaných, či arizovaných židovských podnikov. 

V bohatej obrazovej prílohe sú aj fotografie banskobystrickej neologickej synagógy, ktorá stála na ulici Janka Kráľa  a bola v roku 1981 asanovaná. Dôstojnosť a slávnostnú atmosféru uvedenia kníh  do života podfarbili krásne židovské piesne v podaní Janky Orlickej  s klavírnym sprievodom Petra Jankecha. 

Knihy je možné si zadovážiť v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, Informačných centrách  v Banskej Bystrici a vo Zvolene, v kníhkupectvách Duma a Artforum,  alebo priamo u distribútora kníh :  Vydavateľstvo R. G. T. PRESS, s. r. o. -  mailom na adrese rgtpress [at] rgtpress [dot] sk  v cene za kolekciu obidvoch kníh  24 eur + poštovné a balné. Väčší odber – cena dohodou.     

Na fotografii kolektív autorov a tvorcov kníh s p. primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou  a p. primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom a fotografia  knižnej dilógie.

msz

KNIŽNÁ DILÓGIA DEJÍN ŽIDOVSKÝCH KOMUNÍT