SĽUK S NOVÝM PROGRAMOM O VZNIKU SVETA

SĽUK S NOVÝM PROGRAMOM O VZNIKU SVETA

SĽUK, Slovenský ľudový umelecký kolektív prichádza začiatkom roka s premiérou nového programu Genezis, ktorý nesie aj podtitul Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch. S premiérou najnovšieho titulu prichádza SĽUK na dosky Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave 18. februára a zároveň s ďalšími premiérovými uvedeniami 25. a 26. februára na svojej domovskej scéne v divadle SĽUK v Rusovciach.

Kniha Genezis predstavuje jeden z najvýznamnejších textov židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Okrem religióznych kontextov sa stali postavy a príbehy z tohto fragmentu Biblie dôležitým inšpiračným zdrojom pre umeleckú tvorbu. Pri príprave tejto inscenácie sa tvorcovia zamerali najmä na dve kľúčové témy z knihy Genezis.

Prvou je samotný akt tvorby, pri ktorom metaforicky vnímame paralely medzi stvorením sveta a tvorbou umeleckého diela. Druhou témou je aktuálnosť mravného posolstva pre súčasnú dobu. SĽUK týmto novým projektom prináša na scénu hudobno-tanečné predstavenie, obohatené spektakulárnou videoprojekciou, ktoré ponúka odľahčený pohľad na morálny imperatív knihy Genezis.

V hudobnom spracovaní, choreografiách, textoch, projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia síce zamerali na súčasné inscenačné postupy, ale na scéne je ich štylizované spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné. Dramaturgia SĽUK-u uvedením diela Genezis obohatila nielen repertoár tohto telesa o ďalší opus, ale naznačila ďalšie štylistické možnosti a presahy ľudového tanca a ľudovej hudby smerom k súčasnej umeleckej tvorbe a k novým médiám.

msz