SÚŤAŽ O OBNOVU SYNAGÓGY V DOLNOM KUBÍNE

SÚŤAŽ O OBNOVU SYNAGÓGY V DOLNOM KUBÍNE

Dolnokubínska mestská samospráva vyhlásila súťaž pre projektantov a architektov na predkladanie návrhov k pripravovanému zámeru rekonštrukcie bývalej synagógy. Radnica tak chce po približne štvorročnej prestávke vrátiť život do starej, postupne chátrajúcej budovy, postavenej ešte v roku 1901. Po finančne náročnej obnove by mala synagóga slúžiť ako multifunkčný objekt.

"Snahou mesta je prostredníctvom súťaže vybrať najlepšie riešenie pre rozšírenie účelu bývalej synagógy a následne nájsť kvalifikovaného spracovateľa projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že celková výška investície bude maximálne jeden milión eur," povedal Jozef Šimek, predseda komisie pre budúcnosť bývalej synagógy a zástupca primátora mesta Dolný Kubín. Doplnil, že súťažné návrhy do prvého kola je potrebné doručiť magistrátu do 15. septembra.

V prvom kole predložia uchádzači svoje ponuky a vysvetlia, ako by k návrhu pristupovali. Komisia po posúdení vyberie troch z nich, ktorí postúpia do druhého kola. "Podmienkou účasti v druhom kole je osobná obhliadka budovy, motiváciou je zas honorovaná suma 1500 eur," objasnil vedúci výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Pavol Starek.

"Vybraní kandidáti následne predložia štúdiu, ktorá bude obsahovať návrhy vizualizácií - pohľady, umiestnenie v teréne, pôdorysy, predpokladaný náklad stavby a samotnú koncepciu vypracovania štúdie. Vypracované štúdie osobne predstavia pred komisiou, ktorá následne rozhodne o poradí návrhov. Samospráva s každým účastníkom druhého kola uzatvorí zmluvu, v ktorej budú špecifikované podmienky na vypracovanie požadovanej štúdie, vrátane podmienky jej ďalšieho použitia," dodal Starek.

Podľa predbežných plánov sa má bývalá synagóga zmeniť na mediálny dom, ktorého súčasťou by bola viacúčelová sála. Slúžila by zároveň ako kinosála aj koncertná sála pre približne 150 až 200 návštevníkov. Vo vedľajších priestoroch by malo byť umiestnené zázemie hlavnej sály, stála expozícia židovského múzea, turisticko-informačná kancelária, vzdelávacia miestnosť a podobne.

msz