ÚZŽNO POVAŽUJE REFORMÁCIU ZA HISTORICKÝ MEDZNÍK

ÚZŽNO POVAŽUJE REFORMÁCIU ZA HISTORICKÝ MEDZNÍK

Ústredný Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku sa pripája ku gratulantom k 500. výročiu reformácie evanjelickej cirkvi.

"Evanjelici neslávia len výročie reformácie, ale si pripomínajú aj úlohu, ktorú reformácia zohrala pri formovaní moderného sveta. Snažila sa totiž o návrat tradičných hodnôt kresťanstva, ktoré ako vieme majú základ v judaizme", povedal predseda ÚZŽNO Igor Rintel.

Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď nemecký teológ, kazateľ a zakladateľ protestantizmu Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.

Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi."Evanjelickú cirkev, rovnako ako katolícku považujeme za partnerov a naše vzájomné vzťahy sa snažíme neustále prehlbovať," dodal Igor Rintel.

Ako príklad uviedol nedávno otvorené židovsko - kresťanské štúdiá na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.