ZACHOR - SVEDECTVO PREŽIVŠÍCH Z TÁBORA V NOVÁKOCH

ZACHOR - SVEDECTVO PREŽIVŠÍCH Z TÁBORA V NOVÁKOCH

Projekt Zachor  2015 – 2017 mapuje pamäť miesta naďaleko Novák v časti Laskár, kde bol v rokoch 1941 – 1944 pracovný a koncentračný tábor pre židov. Od marca do októbra roku 1942 bolo z koncentráku v Novákoch vyvezených cca 5000 ľudí do táborov v Poľsku. Potom sa transporty zastavili a tábor v Novákoch fungoval do vypuknutia SNP ako pracovný.

Po vojne tábor slúžil ďalším internačným zámerom Československa. Neskôr bol postupne rozobratý a materiál rozkradnutý, pretože sa nachádzal na poddolovanom území nováckych uhoľných baní. Dnes na tomto mieste už niet stopy po tom všetkom, čo sa tam dialo a rozprestierajú sa tam len polia.

Stacho hovorí: „Pochádzam z Novák a  z detstva si tento tábor pamätám. Práve táto spomienka bola mojím hnacím motorom pri realizácii tohto projektu“. Video zachytáva výpovede ľudí, ktorí boli internovaní v tomto tábore a prežili tam časť svojej mladosti. O svojich spomienkach hovorí: Alžbeta Schicková-Tauberová, Rozália Becková-Steinerová, Alexander Bachnár a Dalma Špitzerová-Holanová.

Cez výpovede týchto ľudí sa dozvedáme, že láska má jeden z najväčších zmyslov nášho žitia a pomohla im prežiť túto strašnú etapu života. Vo videu sú použité archívne fotografie z pracovného tábora zapožičané od Ruženy Beckovej, Alexandra Bachnára, z Múzea holokaustu v Seredi, z Múzea Yad Vashem, Slovenského ústredného archívu a ďalších zdrojov. O koncentračnom tábore neexistuje fotodokumentácia a tak autori siahli po citáciách z filmu režiséra Petra Solana Boxer a smrť /1963/.

Film bol natočený v tábore v Novákoch v čase, keď ešte existoval. Dej filmu  sa odohráva vo vyhladzovacom koncentráku v Poľsku. Autori videa touto formou odkazujú na tých ľudí, ktorí v roku 1942 boli vyvezení z Novák do koncentrákov v Poľsku a väčšinou sa už nevrátili. 

Autori projektu: námet, scenár, kamera: Ľubo Stacho, strih Marko Horban, réžia Monika a Ľubo Stacho. Na premiére o projekte prehovoria: Peter Dubecký riaditeľ Slovenského filmového ústavu, Jana Geržová šéfredaktorka časopisu PROFIL, Egon Gál - predseda ŽNO BA,  Peter Salner- etnológ SAV

Premiéra:  pondelok 13. 3. 2017 o 17:00 hod. Kino Lumière,  Špitálska ul. 4, Bratislava

msz