ŽIDIA A KRESŤANIA: NÁBOŽENSTVO MÁ SPÁJAŤ A NIE ROZDEĽOVAŤ

ŽIDIA A KRESŤANIA: NÁBOŽENSTVO MÁ SPÁJAŤ A NIE ROZDEĽOVAŤ

Nie je možno lepší čas na návštevu Vatikánu a pápeža Františka ako kresťanská Veľká noc a židovský sviatok Pesach. Tie sa tento rok vzácne prekrývajú. Slovenskí katolíci a Židia sa spoločne stretli s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi. Židovskú obec zastupoval predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) Igor Rintel, no prítomní boli aj ďalší členovia slovenskej židovskej komunity. 

Rintel pre portál WebNoviny, cesta do Ríma  je pokračovaním spolupráce, ktorá sa vyvinula za posledné štyri roky. „Máme spoločný záujem na prosperite Slovenska a spoločné civilizačné hodnoty, ktoré presahujú hranice Slovenska. Verejným prezentovaním našej spolupráce chceme prispieť k upokojeniu celospoločenského napätia v čase, keď nielen u nás existuje hrozba  radikalizácie spoločnosti,“ zdôraznil.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský je rád, že sa mohli katolíci a Židia osobne pozdraviť so Svätým Otcom a predstaviť mu viacerých členov židovskej komunity, s ktorými sa snaží cirkev rozvíjať vzájomné vzťahy. „Aj táto návšteva je súčasťou našej snahy o dialóg a spoluprácu. Mám nádej, že prinesie dobré ovocie,” povedal predseda KBS a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Pápež František vyzdvihol snahu o budovanie vzťahov medzi katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku. Zmysel cesty trefne vyjadril predseda ÚZŽNO: “Pre riešenie napätí medzi Židmi a kresťanmi bolo najlepšie, keď sa kňaz a rabín v obci prešli po námestí. Keď ľudia videli, že tí dvaja spolu vychádzajú, bolo to znakom, aby si aj ostatní našli k sebe cestu.” Cesta do Ríma bola takouto “spoločnou prechádzkou“, ktorou chceli náboženské  spoločenstvá Slovensku dať najavo, že spolu dokážu komunikovať.

K slovenskej delegácii sa v Ríme pripojili aj zástupcovia slovenská evanjelická cirkev na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom. Všetci spoločne navštívili Baziliku sv. Klimenta a v nej najmä hrob sv. Cyrila. 

"Náboženstvo by malo ľudí spájať. Predstavitelia kresťanstva a židovstva na Slovensku urobili veľký návštevou Vatikánu veľký krok k sebe," povedal dekan Teologickej fakulty v Trnave Miloš Lichner.  Slovenská výprava venovala pápežovi Františkovi unikátny dar. Prvý slovenský biblický komentár ku starozákonnej Knihe žalmov. „Žalmy spájajú Židov, katolíkov i protestantov,“ priblížil, Lichner. Kniha by mala neskôr vyjsť aj na Slovensku.

Po audiencii u pápeža slovenských Židov, katolíkov aj evanielikov na záver aj prijal vrchný rímsky rabín. Spoločná púť do Ríma nadviazala na nedávnu návštevu Svätej zeme, na ktorú pozýval Ústredný zväz židovských náboženských obcí, ako aj na sériu viacerých spoločných stretnutí predstaviteľov cirkví.

msz

ŽIDIA A KRESŤANIA: NÁBOŽENSTVO MÁ SPÁJAŤ A NIE ROZDEĽOVAŤ
ŽIDIA A KRESŤANIA: NÁBOŽENSTVO MÁ SPÁJAŤ A NIE ROZDEĽOVAŤ